MAt Craiova

Sochař a restaurátor Richard Rudovský Vás vítá na svých stránkách..

 

Jaký druh prací provádím:

 

 

 

 

 

Sochařské práce z přírodního kamene, repliky a kopie z mramoru, pískovce, žuly.

 

Rekonstrukce kašen,nové vybavení interiérů kostelů z přírodního kamene (ambon, obětní stůl, sloupy, kropenky a veškeré kamenné prvky).

 

Restaurování památkových objektů, soch, památníků, slohových kamenných prvků, včetně restaurátorského průzkumu, fotodokumentace a dalších nutných náležitostí.
Studium tradičních postupů opracování kamene.
Význam tvarové informace v církevní a světské architektuře.

 

 

Chemická ochrana památek, zavádění nových technologií restaurování v praxi, nové formy ochrany a ošetření kamene, řešení problému salinity apod. Atesty a technické listy použitých materiálů jsou součástí zpracované restaurátorské zprávy.